Kuala Lumpur, 2 Januari 2018 – Zurich Insurance Malaysia Berhad (ZIMB) telah memindahkan perniagaan insurans amnya kepada entiti yang baru ditubuhkan iaitu Zurich General Insurance Malaysia Berhad (ZGIMB), berkuatkuasa 1 Januari 2018. Pemindahan ini merangkumi pekerja, aset dan liabiliti, pengedar (ejen dan...