Rang Undang-Undang (RUU) Pengangkutan Awam Darat (Pindaan) 2017 dan RUU Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan (LPKP) (Pindaan) 2017 yang diluluskan di Dewan Rakyat minggu lepas menjadikan perkhidmatan teksi e-hailing sah di sisi undang-undang. Dengan terlaksananya rang undang-undang tersebut, operator perkhidmatan seperti...