Sejajar dengan sasaran kerajaan yang mahu mencapai kadar penembusan perlindungan rakyat Malaysia sehingga 75% menjelang tahun 2020, semakin banyak syarikat yang menyediakan perlindungan sama ada insurans konvensional mahupun takaful sudah mula menawarkan produk perlindungan yang lebih mampu milik. Takaful Ikhlas...