Berdasarkan laporan Malaysian Financial Planning Council (MFPC) di penghujung tahun 2016, sejumlah 22,663 rakyat Malaysia berusia kurang dari 35 tahun telah pun diishtiharkan muflis sepanjang tahun 2011 dan 2015. Ini angka yang amat memeranjatkan! Mungkin anda bukanlah salah seorang daripada...