iBanding hari ini telah melancarkan forum insurans yang pertama di Malaysia. Ditubuhkan pada tahun 2015, iBanding Services Sdn. Bhd. adalah sebuah syarikat bebas yang menyediakan platform insurans dan Takaful kepada semua penduduk negara ini. Dengan tujuan untuk memberi kesedaran tentang kepentingan...