Anda sudah tahu? Harga insurans kereta 2017 tidak lagi mengikut struktur tarif yang ditetapkan oleh Bank Negara Malaysia! Perubahan ini berlaku pada 1hb Julai 2017 di mana pemansuhan tarif, atau liberalisasi tarif insurans kenderaan telah pun dilaksanakan di seluruh Malaysia....