Syarikat Takaful Malaysia Bhd baru-baru ini telah mencatatkan rekod keuntungan bersih bagi tahun kewangan berakhir Disember 31 tahun lepas dengan keuntungan selepas cukai serta zakat sebanyak RM205.1 juta. Ini adalah peningkatan sebanyak 18% berbanding jumlah keuntungan yang diperoh tahun lepas...