Dalam artikel ini, kita akan membincangkan perbezaan antara insurans am dan insurans hayat. Kami akan membincangkan tentang jenis insurans am dan jenis insurans hayat.
Selain itu, kami juga akan membincangkan tentang siapa yang memerlukan insurans am/insurans hayat dan siapa yang tidak memerlukannya. Insurans adalah penting untuk anda dapat memberi tumpuan kepada perkara penting dalam kehidupan kerana ia menyediakan perlindungan kewangan untuk anda dan keluarga anda sekiranya berlaku situasi yang tidak diduga.

Ketahui yang mana yang anda perlukan? Insurans am atau insurans hayat?

Apa itu Insurans Am?

Memandangkan hampir mustahil untuk menjalani kehidupan tanpa risiko, insurans ada untuk melindungi anda daripada risiko ini. Insurans boleh dibahagikan kepada dua kategori: Am dan Hayat. Insurans am melindungi barang-barang anda daripada kemalangan. Ia juga dikenali sebagai insurans bukan hayat, kerana insurans ini melindungi semua insurans yang tidak berkaitan dengan hayat.

Dalam erti kata yang mudah, insurans am meliputi hampir semua perkara selain nyawa anda. Contoh insurans am ialah:

 • Insurans motor
 • Insurans kebakaran
 • Insurans rumah
 • Insuran kesihatan
 • Insurans perjalanan
 • Insurans kemalangan

Anda boleh memilih jenis risiko yang anda ingin melindungi diri anda daripada dengan hanya memilih dasar yang betul dengan ciri yang anda perlukan. Polisi insurans am biasanya menyediakan perlindungan selama kira-kira satu tahun dan premium dibayar sekali.

Bagaimanakah insurans am melindungi saya?

Insurans am boleh memberi perlindungan kepada anda dalam pelbagai bidang seperti kemalangan, kebakaran, kesihatan, perjalanan dan lain-lain. Jika anda sudah mula bekerja, anda akan tertarik untuk membeli barangan berharga seperti kereta, rumah dan percutian. Jika anda tidak memperoleh pendapatan yang banyak atau tidak mempunyai simpanan yang banyak, anda tidak mampu kehilangan barang berharga yang anda beli. Ini adalah apabila mempunyai insurans am akan melindungi anda. Dengan kata lain, insurans am boleh melindungi anda daripada risiko yang anda tidak boleh tanggung sendiri.

Berikut ialah beberapa contoh bagaimana insurans am boleh melindungi anda dan siapa yang patut membelinya:

INSURANS MOTOR

Apa yang Dilindunginya?

 • Ia membayar kerosakan dan kecurian pada kereta anda.
 • Ia membayar ganti rugi kereta kepada pihak lain jika anda telah menyebabkan kemalangan itu.

Siapa Patut Beli?

 • Pemilik kereta

INSURANS KEBAKARAN

Apa yang Dilindunginya?

 • Ia membayar ganti rugi kepada rumah anda akibat kebakaran, petir, guruh dan asap.

Siapa Patut Beli?

 • Pemilik Rumah
 • Pemilik Pangsapuri

INSURANS RUMAH

Apa yang Dilindunginya?

 • Ia membayar ganti rugi kepada rumah anda akibat bencana alam, bencana buatan manusia, kebakaran, pecah rumah dan ancaman.

Siapa Patut Beli?

 • Pemilik Rumah
 • Pemilik Pangsapuri

INSURANS KESIHATAN

Apa yang Dilindunginya?

 • Ia membayar perbelanjaan anda yang berkaitan dengan perubatan, pembedahan, ubat preskripsi dan pergigian.

Siapa Patut Beli?

 • Semua orang

INSURANS PERJALANAN

Apa yang Dilindunginya?

 • Ia membayar perbelanjaan yang berkaitan dengan perjalanan anda dalam kecemasan perubatan, pembatalan perjalanan, gangguan perjalanan, kelewatan, pemindahan perubatan dan kehilangan, rosak atau bagasi dicuri.

Siapa Patut Beli?

 • Pengembara

INSURANS KEMALANGAN

Apa yang Dilindunginya?

 • ia membayar perbelanjaan yang berkaitan dengan kemalangan yang menyebabkan kematian anda, hilang upaya kekal atau separa
 • Kadangkala ia juga mempunyai elemen insurans kesihatan

Siapa Patut Beli?

 • Sesiapa yang berpendapatan rendah

Apakah insurans hayat?

Kehidupan tidak menentu dan sebarang kejadian yang tidak dapat diramalkan boleh berlaku pada bila-bila masa. Itulah sebabnya insurans hayat ada untuk melindungi anda dan keluarga anda dari segi kewangan apabila kejadian buruk berlaku. Insurans hayat memberikan kestabilan kewangan, membantu dalam pembayaran balik hutang, membantu dalam menampung perbelanjaan hidup, dan membantu dalam pembayaran sebarang perbelanjaan perubatan atau akhir. Apabila anda membeli insurans hayat, anda akan menetapkan jumlah tetap, contohnya RM100,000, yang akan dibayar kepada anda atau keluarga anda untuk kejadian terburuk. Ini sama dengan insurans kereta jika jumlah diinsuranskan adalah nilai kereta anda. Jumlah diinsuranskan dibayar sepenuhnya apabila kereta anda dicuri. Dalam insurans hayat, kereta yang dicuri adalah sama dengan kematian, di mana jumlah yang diinsuranskan dibayar penuh kepada keluarga anda.

Anda biasanya akan membayar jumlah bulanan tetap untuk jumlah yang dipersetujui diinsuranskan untuk insurans hayat anda.

Terdapat 7 jenis insurans hayat. Jadual di bawah menunjukkan jenis insurans hayat dan penerangan ringkasnya.

Wakaf

Gabungan perlindungan dan simpanan di mana wang akan dibayar pada penghujung tempoh tertentu selepas kematian anda atau jika anda mengalami hilang upaya menyeluruh dan kekal.

Terbaik untuk: Simpanan, pemindahan kekayaan, pemeliharaan dan pengumpulan kekayaan tertunda cukai.

Insurans berkaitan pelaburan

Ia menggabungkan pelaburan dan perlindungan, di mana premium anda akan dibahagikan untuk perlindungan insurans hayat dan pelaburan dalam dana khusus pilihan anda. Anda boleh memilih nisbah peruntukan premium.

Terbaik untuk: Simpanan, pemindahan kekayaan, pemeliharaan dan pengumpulan kekayaan tertunda cukai.

Anuiti hayat

Syarikat insurans akan membayar anda dalam satu set tempoh masa sehingga anda meninggal dunia. Jenis anuiti termasuk anuiti serta-merta atau anuiti tertunda.

Terbaik untuk: Simpanan persaraan dan pengumpulan kekayaan tertunda cukai

Jaminan Tempoh Pengurangan Gadai Janji

Ia meliputi pembayaran balik pinjaman hartanah tertunggak kepada institusi kewangan sekiranya berlaku kematian, hilang upaya atau penyakit kritikal peminjam sebelum waktunya.

Terbaik untuk: Perancangan harta pusaka dan pemindahan aset

Penunggang tambahan

Penunggang adalah tambahan yang dilampirkan pada pelan insurans asas seperti endowmen atau seumur hidup. Penunggang biasa ialah perubatan, kemalangan diri dan penyakit kritikal.

Terbaik untuk: Perlindungan perubatan, kemalangan diri dan penyakit kritikal

Insurans bertempoh

Untuk tempoh terhad sahaja, mis. 10 tahun. Ia biasanya lebih murah daripada bentuk polisi hayat yang lain.

Terbaik untuk: Penggantian pendapatan dalam tahun bekerja, sekiranya anda mengalami hilang upaya menyeluruh dan kekal.

Insurans seumur hidup

Ia direka untuk menyediakan perlindungan seumur hidup, oleh itu ia biasanya mempunyai bayaran premium yang lebih tinggi daripada jangka hayat. Amaun premium biasanya tetap, ia mempunyai nilai tunai, yang berfungsi sebagai komponen simpanan dan mungkin terkumpul tertunda cukai dari semasa ke semasa.

Terbaik untuk: Pemindahan kekayaan, pemeliharaan dan pengumpulan kekayaan tertunda cukai.

Walaupun insurans hayat adalah polisi perlindungan yang penting, tidak ramai yang menyedari kepentingannya. Individu dan keluarga yang tidak mempunyai insurans hayat tidak mempunyai pilihan selain menanggung kos yang tinggi sekiranya berlaku kejadian yang tidak diingini seperti kemalangan, hilang upaya atau kematian. Menurut OECD pada 2019, 12 daripada 100 orang mempunyai insurans hayat di AS berbanding hanya 5 daripada 100 orang yang mempunyai insurans hayat di Malaysia.

Bagaimanakah insurans hayat melindungi saya?

Idea utama insurans hayat adalah untuk memberikan bantuan kewangan kepada anda dan keluarga anda sekiranya berlaku kemalangan, hilang upaya atau kematian. Insurans hayat akan menampung kos yang tinggi sekiranya berlaku kejadian yang tidak diingini. Jika anda sudah berkahwin dan anda menyara keluarga anda, kami mengesyorkan agar anda mendapatkan insurans hayat. Ini kerana, sekiranya sesuatu yang malang seperti kemalangan, hilang upaya atau kematian berlaku kepada anda, anda dan keluarga anda akan menerima bantuan kewangan.

Berikut ialah cara insurans hayat boleh melindungi anda dan keluarga anda:

Kemalangan:
Jika anda mempunyai insurans hayat dan mengalami kemalangan yang menyebabkan kecederaan teruk, syarikat insurans akan membayar anda dan keluarga anda jumlah yang diinsuranskan untuk insurans hayat anda.

Bantuan kewangan ini boleh digunakan untuk membelanjakan rawatan perubatan anda dan membeli peralatan perubatan yang diperlukan. Selain itu, ia juga boleh digunakan untuk menampung perbelanjaan keluarga anda (makanan, sewa) semasa anda berada di hospital.

Kecacatan:
Jika anda mempunyai insurans hayat dan mengalami sebarang hilang upaya akibat kecederaan atau kemalangan, syarikat insurans akan membayar anda dan keluarga anda jumlah yang diinsuranskan untuk insurans hayat anda.

Bantuan kewangan ini boleh digunakan untuk membelanjakan rawatan perubatan anda, memasang pengubahsuaian pada rumah atau kereta anda untuk menampung ketidakupayaan anda atau mengupah pembantu rumah sepenuh masa. Selain itu, ia juga boleh digunakan untuk menampung perbelanjaan keluarga anda (makanan, sewa) semasa anda berada di hospital.

Kematian:
Jika anda mempunyai insurans hayat dan telah meninggal dunia, syarikat insurans akan membayar keluarga anda jumlah yang diinsuranskan untuk insurans hayat anda.

Bantuan kewangan ini boleh digunakan untuk menampung perbelanjaan keluarga anda apabila anda tiada dan membantu mereka bangkit semula dari segi kewangan.

Kesimpulan: Mana yang Saya Perlukan?

Insurans Am

Siapa perlukan?

 • Anda memiliki barang berharga yang ingin anda lindungi:
  • kereta
  • rumah
  • Percutian

Anda bekerja tetapi tidak memperoleh pendapatan yang banyak untuk menanggung kehilangan barang berharga anda.

Siapa yang tidak memerlukan?

Keluarga anda bergantung kepada anda untuk memberi mereka sokongan kewangan:

 • ibu bapa
 • pasangan
 • kanak-kanak

Anda memerlukan bantuan kewangan sekiranya berlaku kemalangan atau hilang upaya dalam membayar untuk:

 • rawatan perubatan
 • mengupah pembantu rumah
 • menampung perbelanjaan keluarga anda

Insurans hayat

Siapa yang memerlukan ?

 • Anda seorang pelajar yang tidak mempunyai banyak barang berharga untuk dilindungi.
 • Anda sedang mendapat sokongan kewangan oleh ibu bapa anda.

Siapa yang tidak memerlukan?

 • Anda belum berkahwin dan tiada siapa yang bergantung kepada anda untuk menyokong mereka dari segi kewangan.
 • Anda sedang mendapat sokongan kewangan oleh ibu bapa anda.