Apa itu Liberalisasi Tarif Insurans Kenderaan?

Liberalisasi tarif bermaksud syarikat insurans diberi kebenaran untuk menggunakan cara tersendiri bagi pengiraan harga insurans kenderaan. Ini bermakna, setiap syarikat insurans dan takaful boleh menetapkan harga masing-masing bagi insurans dan takaful kenderaan.

 

Bagaimanakah pengiraan premium sekarang?

Selama lebih 30 tahun, harga insurans kenderaan dikawal oleh Bank Negara Malaysia berdasarkan struktur tarif yang ditentukan. Bagi pengguna, ia bermakna harga premium insurans kenderaan adalah lebih kurang sama bagi semua syarikat insurans di Malaysia. Tidak hairanlah mengapa ramai di kalangan kita yang tidak keberatan membeli insurans kenderaan dari mana-mana syarikat sekali pun.

Apakah faktor yang menentukan pengiraan premium hari ini:
1. Harga pasaran kenderaan
2. Size engine kenderaan (cc)

 

Perubahan besar yang akan memberi kesan kepada kita semua

1. Pengiraan premium berdasarkan risiko

Perubahan yang dibawa oleh perlaksanaan liberalisasi tarif ini adalah besar dan akan memberi kesan kepada semua pemilik kenderaan bermotor. Antara risiko-risiko yang akan diambil kira dalam pengiraan premium adalah:

 • Jantina pemandu
 • Umur pemandu
 • Jenis kenderaan dan model
 • Tempat tinggal pemandu
 • Rekod tuntutan pemandu
 • Penggunaan kenderaan
 • Pekerjaan pemandu

Senarai ini mungkin berbeza antara syarikat-syarikat insurans. Mungkin ada syarikat yang lebih ketat dalam pengiraan premium mereka dan menggunakan banyak lagi faktor risiko dalam pengiraan mereka. Manakala mungkin juga ada syarikat yang agak longgar dalam menentukan risiko-risiko untuk pengiraan premium.

 

2. Pengenalan produk baru di pasaran

Dalam usaha untuk menjadi lebih kompetitif, syarikat insurans akan mula memperkenalkan produk-produk baru sebagai tambahan kepada polisi utama. Bagi pengguna, ini bererti lebih banyak pilihan untuk memenuhi kehendak yang berbeza-beza. Walau bagaimanapun, berapa banyakkah produk ini yang akan dipakejkan sekali di dalam polisi utama yang akan menambahkan kos premium?

 

3. Peningkatan persaingan bererti peningkatan profesionalisme

Dengan pelaksanaan liberalisasi tarif yang akan memberi kesan terhadap harga premium dan juga dengan adanya pelbagai produk baru, pengguna perlu mula membuat perbandingan harga dan produk. Untuk bersaing secara agresif, syarikat-syarikat insurans terpaksa meningkatkan mutu perkhidmatan mereka agar tidak ketinggalan. Kita sebagai pengguna dijangka dapat menikmati peningkatan mutu seperti process tuntutan dan aduan.

 

Bagaimana pelaksanaan liberalisasi tarif akan menjejaskan kos premium?

Soalan yang dinanti-nantikan bukan? Malangnya tiada yang boleh memberikan jawapan tepat buat masa ini. Yang pastinya premium akan berbeza-beza mengikut risiko setiap pemandu. Jika pemandu itu dianggap berisiko rendah, seperti tiada rekod tuntutan dan sudah bertahun memandu, dia akan membayar premium lebih rendah dari seorang pemandu yang baru 2 tahun memandu dan pernah membuat tuntutan kerana kemalangan.

 

Penyediaan menghadapinya

Jangan tunggu sehingga hampir tamat tempoh polisi insurans anda untuk membuat persediaan. Tabiat pengguna yang kekal bersama syarikat insurans mereka yang sedia ada mungkin akan menyebabkan kos lagi tinggi berbanding jika mereka melakukan sedikit penyelidikan dan perbandingan harga.

Sebagai langkah pertama, apa yang patut dilakukan oleh pengguna ialah membandingkan syarikat-syarikat insurans dari segi harga, produk dan mutu perkhidmatan. Faktor-faktor yang patut diambil kira ialah:

 • Syarikat manakah yang gemar pakejkan produk tambahan dalam polisi utama yang menyebabkan kos tambahan
 • Berapakah kadar ‘loading’ yang dikenakan oleh lain-lain syarikat insurans
 • Syarikat manakah terkenal dengan mutu perkhidmatannya, dan syarikat manakah yang disebaliknya
 • Syarikat manakah yang cekap dan pantas dalam mengendalikan tuntutan

Dengan adanya informasi ini, ia dapat membantu dalam membuat persiapan menjelang pelaksanaan liberalisasi tarif pada June 2017 kelak. Di mana sudah ada senarai ringkat syarikat-syarikat insurans yang boleh kita pertimbangkan nanti.

 

Kempen mencari syarikat insurans kenderaan terbaik Malaysia

Salah satu usaha iBanding dalam membantu meringankan beban pengguna adalah dengan menyediakan suatu platform bagi pengguna untuk menyuarakan pandangan mereka terhadap syarikat insurans mereka. Setiap tahun iBanding menganjurkan soal selidik di mana pengguna boleh memberi nilai dan pendapat tentang syarikat insurans kenderaan berdasarkan pengalaman mereka. Di penghujung kempen. IBanding akan mengumpul semua data dan menamakan 3 syarikat yang dinilai sebagai terbaik.

Informasi ini dapat kita gunakan dalam menentukan syarikat insurans dan takaful kenderaan manakah yang patut diberi perhatian dalam usaha kita mencari syarikat yang terbaik untuk kita. Semasa perbandingan harga setelah pelaksanaan liberalisasi tarif nanti, tidak perlulah pengguna membanding harga banyak-banyak syarikat tetapi cuma perlu tumpukan pada syarikat-syarikat yang tersenarai sahaja. Ia dapat menjimatkan masa dan tenaga.

Pengguna dapat membantu usaha ini dengan menjawab soal selidik kempen ini. Lebih ramai pengguna yang menyertai soal selidik ini, lebih tepatlah data yang akan diperolehi.

 

Syarikat insurans terbaik malaysia