Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan perbezaan antara dua jenis perlindungan insurans yang terdapat di Malaysia iaitu insurans pihak ketiga dan insurans komprehensif.

Jika anda memiliki kereta di Malaysia, anda akan membeli insurans motor. Di bawah undang-undang Malaysia, semua kenderaan perlu dilindungi dengan insurans motor. Terdapat banyak jenis perlindungan insurans dan ia menawarkan tahap perlindungan yang berbeza. Jenis insurans yang anda beli adalah terpulang kepada keperluan anda.

Apakah itu Insurans Pihak Ketiga?

Insurans Pihak Ketiga melindungi anda daripada sebarang kecederaan atau kematian yang disebabkan oleh orang lain (pihak ketiga), serta kerugian atau kerosakan yang berlaku pada kereta pihak ketiga yang disebabkan oleh kereta anda. Insurans jenis ini menyediakan tahap perlindungan minimum kepada anda sekiranya berlaku kemalangan. Dengan insurans pihak ketiga, anda tidak boleh menuntut sebarang kerosakan pada kenderaan anda sendiri. Insurans Pihak Ketiga ialah tahap perlindungan minimum yang diperlukan oleh pemandu untuk memandu di Malaysia.

Insurans pihak ketiga hanya meliputi kawasan terhad. Berikut ialah senarai ganti rugi yang dilindungi oleh insurans pihak ketiga.

 • Kecederaan badan pihak ketiga kepada penumpang atau seseorang di dalam kereta lain
  • Sekiranya anda mengalami kemalangan dan penumpang di dalam kereta anda cedera, insurans pihak ketiga akan menanggung kos perubatan mereka.
  • Sekiranya anda mengalami kemalangan dan seseorang di dalam kereta lain cedera kerana anda, insurans pihak ketiga akan menanggung kos perubatan mereka.
 • Kerosakan kepada kereta pihak ketiga
  • Sekiranya anda mengalami kemalangan dan merosakkan kereta orang lain, insurans pihak ketiga akan menanggung kos untuk membaiki kerosakan kereta orang lain.

Apakah Insurans Komprehensif?

Jenis perlindungan insurans terbaik di Malaysia ialah insurans komprehensif. Ia menyediakan perlindungan yang sama seperti insurans pihak ketiga dengan perlindungan tambahan untuk kereta anda sendiri. Dalam erti kata lain, jenis insurans ini melindungi kedua-dua pihak ketiga (orang lain) dan pihak pertama (anda).

Insurans komprehensif melindungi pelbagai jenis kerosakan. Berikut ialah senarai penuh kerosakan yang dilindungi oleh insurans komprehensif:

 • Hubungan fizikal dengan haiwan
  • Sekiranya kereta anda melanggar anjing atau kereta, insurans komprehensif akan menanggung kos pembaikan kerosakan.
 • Bencana alam, termasuk gempa bumi, banjir, dan taufan
  • Sekiranya kereta anda rosak akibat gempa bumi, banjir atau taufan, insurans komprehensif akan menanggung kos pembaikan kerosakan.
 • Kebakaran
  • Sekiranya kereta anda terbakar, insurans komprehensif akan menanggung kos pembaikan kerosakan.
 • Rusuhan dan vandalisme
  • Sekiranya seseorang merosakkan kereta anda dalam rusuhan atau vandalisme, insurans komprehensif akan menanggung kos pembaikan kerosakan.
 • Kecurian kenderaan, atau kecurian bahagian kereta
  • Sekiranya seseorang mencuri kereta anda, insurans komprehensif akan memberi pampasan kepada anda berdasarkan jumlah diinsuranskan anda.
  • Sekiranya seseorang mencuri bahagian kereta anda (cth. lampu depan, tayar), insurans komprehensif akan menanggung kos pembaikan kerosakan.
 • Cermin depan pecah
  • Sekiranya cermin depan kereta anda pecah, insurans komprehensif akan menanggung kos pembaikan kerosakan.
 • Objek yang jatuh, termasuk dahan atau batu
  • Sekiranya kereta anda rosak akibat objek jatuh (termasuk dahan atau batu), insurans komprehensif akan menanggung kos pembaikan kerosakan.

Perbezaan: Insurans Komprehensif vs Pihak Ketiga

Untuk lebih memahami perbezaannya, lihat maklumat diringkaskan di bawah yang menerangkan perkara yang dilindungi oleh insurans Pihak Ketiga dan Komprehensif.

 • Insurans Pihak Ketiga

  • Apa yang ia meliputi?

   • Kecederaan badan pihak ketiga kepada penumpang atau seseorang di dalam kereta lain
   • Kerosakan pada kereta orang lain
   • Merosakkan harta orang lain
 • Insurans Komprehensif

  • Apa yang ia meliputi?

   • Semua yang dilindungi oleh Insurans Pihak Ketiga, ditambah insiden apabila:
    • Kereta anda telah dicuri
    • Kereta anda rosak akibat percubaan mencuri (contohnya, kunci pintu pecah, tingkap atau audio dan aksesori yang dicuri)
    • Kereta anda rosak akibat kebakaran
    • Kerosakan pada kereta anda akibat kemalangan

Kesimpulan: Mana Yang Perlu Saya Dapatkan?

Ini bergantung pada keperluan anda. Di bawah menunjukkan jenis insurans motor yang anda patut beli.

Dapatkan insurans Pihak Ketiga jika:

 • Anda seorang yang tidak mampu membayar banyak insurans
 • Mempunyai tahap perlindungan yang minimum sudah memadai untuk anda

Dapatkan insurans Komprehensif jika:

 • Anda mampu membayar tambahan untuk insurans komprehensif
 • Anda inginkan tahap perlindungan maksimum untuk diri anda dan kereta anda

Akhir sekali, tidak kira jenis insurans yang anda pilih, kami juga mencadangkan anda membeli perlindungan tambahan ke atas perlindungan banjir kerana banjir telah melanda Malaysia dua kali pada tahun 2022 itu sendiri. Anda boleh mengetahui lebih lanjut tentang alat tambah ini di sini.