Adakah takaful perjalanan suatu keperluan? Kami terangkan di sini apa itu takaful perjalanan dan apakah perlindungan yang ditawarkan.