Pandemik COVID-19 yang sedang berlaku pada masa ini telah membuatkan orang ramai di mana-mana menyedari bahawa perbelanjaan perubatan tidak dapat diramalkan. Rawatan perubatan adalah mahal dan ini boleh menyebabkan beban kewangan jika anda tidak bersedia dari segi kewangan untuknya. Inilah sebabnya mengapa anda memerlukan insurans perubatan.
Sama seperti perlindungan perubatan baru-baru ini oleh AXA, kini Berjaya Sompo turut menawarkan produk insurans perubatan baharu yang dipanggil SOMPO MedicNow. Anda akan layak mendapat diskaun 15% untuk insurans perubatan ini. Ketahui caranya dalam artikel ini.

Apakah produk ini?

SOMPO MedicNow ialah polisi insurans kesihatan komprehensif yang melindungi perbelanjaan hospital & pembedahan akibat kemalangan dan penyakit. Produk ini dilengkapi dengan kemudahan kad perubatan untuk kemasukan hospital tanpa tunai ke hospital panel Berjaya Sompo di Malaysia. Bahagian yang terbaik ialah, anda mendapat diskaun 15% untuk insurans perubatan ini jika anda memilih pilihan deduktibel (kami akan menerangkan lebih lanjut kemudian).

Siapa yang layak?

Warganegara Malaysia yang berumur dari 19 hingga 49 tahun dan polisi boleh diperbaharui sehingga umur 69 tahun.

Apakah jenis pelan yang ditawarkan?

Terdapat 3 pelan yang anda boleh pilih. Pelan Lite, Basic dan Prime. Kesemua 3 pelan mempunyai faedah kemasukan ke hospital yang berbeza dan had tahunan keseluruhan.

 • Pelan Lite
  • Bilik dan Makan: RM150 sehari selama 60 hari maksimum
  • Had Tahunan Keseluruhan: RM30,000
 • Pelan Basic
  • Bilik dan Makan: RM200 sehari selama 90 hari maksimum
  • Had Tahunan Keseluruhan: RM50,000
 • Pelan Prime
  • Bilik dan Makan: RM250 sehari untuk maksimum 120 hari
  • Had Tahunan Keseluruhan: RM100,000

Dapatkan Sebutan Harga Sekarang

Perbezaan Utama: Lite vs Basic vs Prime

Seperti yang dinyatakan di atas, perbezaan utama antara 3 pelan adalah (had tahunan keseluruhan) dan (bilik dan makan). Walau bagaimanapun, terdapat juga perbezaan lain.

Perbezaan yang paling ketara boleh dilihat dalam elaun tunai harian. Sekiranya anda berada di hospital kerajaan, anda tidak mendapat elaun tunai pada pelan Lite. Sementara itu, anda mendapat RM50 untuk 90 hari jika anda memilih pelan Basic dan RM100 untuk 120 hari jika anda memilih pelan Prime.

Selain itu, pilihan deduktibel juga paling rendah (RM1,500) pada pelan Lite dan tertinggi (RM5,000) pada pelan Prime. Dalam mana-mana pelan yang anda dapat, kami amat mengesyorkan anda untuk memilih pilihan deduktibel untuk menikmati diskaun 15%.

Perbezaan terakhir ialah tempoh perlindungan untuk Unit Rawatan Rapi (ICU). Sekiranya anda dimasukkan ke ICU, pelan Lite hanya meliputi sehingga 20 hari, pelan Basic meliputi sehingga 25 hari dan pelan Prime meliputi sehingga 30 hari.

Anda boleh merujuk kepada jadual di bawah untuk melihat perbezaan utama keseluruhan.

Bagaimana untuk mendapatkan diskaun 15%?

Untuk mendapatkan diskaun 15% anda perlu memilih pilihan deduktibel sebelum membeli mana-mana pelan SOMPO MedicNow. Pilihan deduktibel tersedia untuk kesemua 3 pelan (Lite, Basic dan Prime).

Dengan memilih pilihan deduktibel, ini bermakna anda akan membayar jumlah yang diperlukan setiap kemasukan ke hospital sebelum syarikat insurans melindungi anda. Sebagai balasan, anda menikmati diskaun 15% apabila membeli pelan anda. Amaun yang diperlukan untuk deduktibel bergantung pada pelan SOMPO MedicNow yang anda pilih.

 • Pelan Lite: Anda membayar RM1,500 setiap kemasukan ke hospital
 • Pelan Basic: Anda membayar 2,500 setiap kemasukan ke hospital
 • Pelan Prime: Anda membayar RM5,000 setiap kemasukan ke hospital

Persamaan: Lite vs Basic vs Prime

Walaupun terdapat perbezaan utama, terdapat banyak persamaan antara 3 pelan berkenaan apabila ia berkaitan dengan faedah. Jadual di bawah menunjukkan semua faedah yang dapat dinikmati oleh pelanggan tanpa mengira pelan yang mereka pilih.

Berapa banyak yang perlu saya bayar?

Jumlah harga yang anda bayar untuk perlindungan perubatan ini berbeza-beza bergantung pada umur anda, pelan pilihan anda dan keperluan lain.

Contohnya, pelanggan lelaki yang berumur 24 tahun memutuskan untuk membeli Pelan Lite (dengan pilihan deduktibel). Harga yang perlu dibayar adalah seperti di bawah:

 • Premium Kasar: RM456.00
 • Diskaun (15%): – RM68.40
 • Duti setem: RM10.00
 • Jumlah premium yang perlu dibayar: RM397.60

Anda boleh mengetahui kos SOMPO MedicNow untuk anda berdasarkan maklumat peribadi anda. Klik di bawah untuk dapatkan sebut harga percuma.

Dapatkan Sebutan Harga Sekarang