Rang Undang-Undang (RUU) Sistem Insurans Pekerjaan 2017 (SIP) dibentangkan di Dewan Rakyat minggu lepas oleh Menteri Sumber Manusia, Datuk Seri Richard Riot. RUU tersebut bertujuan menghulurkan bantuan kewangan serta memcarikan pekerjaan baru bagi rakyat tempatan yang kehilangan pekerjaan. Pihak...