Kini sudah pun masuk bulan ke-4 semenjak pemansuhan tarif insurans kenderaan atau liberalisasi tarif insurans yang dilaksanakan pada 1hb. Julai tahun ini. Kami di iBanding sekali lagi telah membuat perbandingan harga insurans kereta untuk mengetahui perubahan pada harga dengan terlaksananya sistem ini. Jika anda masih ingat, perbandingan sebelum ini dibuat pada pertengahan bulan Julai di mana tiada perubahan didapati.

Kali ini kami membandingkan harga daripada 7 buah syarikat insurans dan takaful bagi polisi kereta komprehensif. Mereka adalah:

 • Takaful Ikhlas
 • Syarikat Takaful Malaysia
 • Berjaya Sompo
 • Etiqa Insurance
 • AmGeneral & Kurnia
 • AXA Affin
 • Liberty

Perbaharui insurans kenderaan anda di talian bersama iBanding

Selain Liberty, kami telah mendapatkan sebutharga daripada platform online syarikat masing-masing. Antara maklumat yang diperlukan adalah seperti berikut.

 • Nombor IC pemilik polisi
 • Jenama dan model kenderaan
 • Tahun
 • Nombor pendaftaraan kereta
 • No Claims Discount (NCD)

NCD boleh didapati dari MyCarInfo di sini

 

Perbandingan

Kami membandingkan harga insurans bagi polisi komprehensif untuk sebuah kereta jenama Peugeot tahun 2013, model 208 dengan NCD sebanyak 55%. Pemilik kereta seorang lelaki berumur 41 tahun.

Menurut MyCarInfo, harga pasaran kereta tersebut ialah RM 38,200. Harga pasaran ini digunakan sebagai Sum Insured iaitu jumlah yang diinsuranskan bagi polisi kenderaan tersebut.

harga insurans kereta 2017

Berikut adalah Sum Insured yang disyorkan oleh setiap syarikat dan sebutharga yang dikeluarkan oleh syarikat masing-masing.

*Sum insured lebih tinggi berbanding yang lain

 

Keputusan Perbanding Harga Insurans Kereta 2017

Keputusan kami di atas berbeza berbanding perbandingan yang kami lakukan 3 bulan lalu di mana kesemua enam syarikat (Liberty tidak termasuk dalam perbandingan) memberikan harga yang sama.

Kerana perbandingan lalu dijalankan hanya beberapa minggu setelah pemansuhan tarif, kami putusan bahawa syarikat-syarikat yang termasuk dalam latihan perbandingan ini masih belum lagi melaksanaankan kaedah baru bagi pengiraan harga produk insurans mereka.

Tetapi kali ini berbeza, jelas sekali syarikat insurans dan takaful rata-rata sudah pun mula menggunakan kaedah pengiraan harga yang berasaskan profil risiko pengguna. Untuk keterangan lanjut tentang profil risiko pemandu, lihat infografik menarik di sini: Infografik – Harga Insurans Kereta Anda Bergantung Kepada Sikap Anda Sebagai Pemandu

harga insurans kereta

 

Perbezaan yang agak ketara boleh dilihat pada harga yang ditawarkan oleh Syarikat Takaful Malaysia yang terendah di kalangan syarikat yang dibandingkan. Manakala Etiqa and AmGeneral adalah yang tertinggi yang juga disebabkan oleh sum insured yang lebih tinggi berbanding syarikat lain.

Berdasarkan harga yang ditunjukkan di atas, penjimatan sebanyak 24% boleh diperolehi jika dibanding harga tertinggi dengan harga yang terendah. Akan tetapi, perhatian perlu diberi pada sum insured yang berbeza.

 

Mengapa Sum Insured penting?

Sum insured di dalam gambarajah di atas adalah nilai yang disyorkan oleh syarikat insurans dan takaful masing-masing ketika permintaan harga insurans kereta dibuat. Etiqa dan AmGeneral/ Kurnia di sini mengesyorkna harga yang berbeza yang lebih tinggi berbanding syarikat lain. Salah satu faktor utama yang menentukan harga insurans kereta adalah sum insured. Lebih tinggi nilaui sum insured lebih tinggi harga insurans.

 

Kesudahan

Kebanyakan syarikat insurans dan takaful sudah pun mula menentukan harga sendiri bagi produk masing-masing. Perubahan dari segi harga berbanding sebelum terlaksananya liberalisasi tarif mengikut syarat yang ditetapkan oleh Bank Negara Malaysia iaitu di antara 10%.

Kerana terdapatnya pemansuhan tarif, sesetengah syarikat mungkin menurunkan harga berbanding sebelumnya manakala syarikat lain pula mengalami kenaikan harga. Jadi terpulanglah kepada pengguna untuk pandai-pandai membandingkan harga.

 

Berikut adalah screen shot sebutharga dari syarikat insurans dan takaful yang dibandingkan.

Takaful Ikhlas

Syarikat Takaful Malaysia

 

Berjaya Sompo

harga insurans kereta 2017

 

Etiqa Insurance

AmGeneral & Kurnia

 

AXA Affin